حرفی دیگر :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۹۵ مطلب با موضوع «حرفی دیگر» ثبت شده است

اعتقاد

دکتر مریم فرضی

یادتان باشد آنچه در دنیا شاهد آن هستید

حاصل اعتقادی است که نسبت به آن دارید 

فاصله

دکتر مریم فرضی

 

سخنان مردی را نقل می کنم که در مراسم تدفین دوستی سخن می گفت.

او به تاریخ های حک شده روی سنگ قبر اشاره کرد.

ادامه مطلب...

زندگی کن

دکتر مریم فرضی

به وقوع معجزات ایمان داشته باش
طوری زندگی کن که انگار قادری هر کاری را که قبلا مشتاق آن هستی انجام دهی
طوری با علاقه بیاموز که انگار مبتدی هستی
همیشه طوری عشق بورز که انگار برای بار اول عاشق شدی
بخشنده باش طوری که انگار بی نیازترین آدم روی زمینی
با علاقه کار کن که انگار فقط برای میل باطنی و علاقه ات کار میکنی نه برای در آوردن کسب پول
آسوده خاطر باش طوری که انگار هر چیزی آن طور که تو میخواهی انجام خواهد شد
با خداوند طوری حرف بزن که انگار همیشه تمام دعاهایت مستجاب می شود
خوش باش طوری که انگار قادری هر آنچه را که دلت می خواهد برای خودت فراهم کنی

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما