صدای-سلامت :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۲۸۶ مطلب با موضوع «صدای-سلامت» ثبت شده است

بازدید از مکان های تاریخی و فرهنگی

دکتر مریم فرضی

خانه آرزوها برنامه ای از رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

مطمئناً بسیاری از آثار باقی مانده از گذشتگان حاصل از این تجربه ها بوده و از این نظر برای انسان ارزشمند است، توصیه میکنیم فایل صوتی خانم دکتر فرضی را گوش نمایید . بنابراین توجه به اشیاء گذشتگان در ذات بسیاری از انسان ها وجود دارد و همان ها همیشه سعی کرده اند از این آثار به نحوی نگهداری و مراقبت کنند و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.

ادامه مطلب...

زیباترین لباس محلی

دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

لباس مردان روستایی و عشایری با تغییرات بسیاری رو به رو بوده و بیش تر لباس ها یک دست شده است. استفاده از بلوز و شلوار در لباس های بومی و محلی مشهود است؛ بیش تر شلوارها گشاد و چین دار دوخته می شوند و برخی از پیراهن ها مانند پیراهن مرد بلوچ، بلند تا سر زانوست. پیراهن مردان نیز بیش تر به صورت گشاد دوخته می شود و استفاده از کلاه یا عمامه یا عرق چین نیز معمول است. عرق چین نزد مردان بلوچ، کلاه نزد کردها، عمامه نزد سیستانی ها از اهمیت زیادی برخوردار است .

دکتر - دکتر مریم - فرضی - مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس

معیار شما برای کمک

دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

کمک خود را از ته دل انجام دهید ، نه به خاطر احساس گناه و ترحم و یا حتی غرور  و منت و کمک نکنید .  بعضی ها می گویند، برای دل "خودم" کمک می کنم! نفس به دلایل گوناگونی می تواند به دیگران کند و ممکن است در صورت و ظاهر هیچ انتظاری هم نداشته باشد، یکی به دلیل مهر طلبی، دیگری به خاطر اینکه بگویند فلانی آدم خیری است، فلانی آدم مهربانی است و ... این نوع کمک کردن، کیفیت و برکت نمی تواند داشته باشد و منت و غرور را احتناب ناپذیر می کند. در این حال شما سرمایه گذاری می کنید و چشمتان دنبال پاداش خواهد بود، عین این است که شما برای رسیدن به بهشت دعا و نماز بخوانید، پس در حال معامله با خدا هستید. بعضی افراد مانند تصویر بالا تظاهر به کمک مهربانی می کنند که این اصلا خوب نیست .

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما