حرفی دیگر :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۹۵ مطلب با موضوع «حرفی دیگر» ثبت شده است

نیمکت خالی

روزی لویی شانزدهم در محوطه‌ی کاخ خود مشغول قدم زدن بود که سربازی را 

کنار یک نیمکت در حال نگهبانی دید. از او پرسید تو برای چی این‌جا قدم 

می‌زنی و از چی نگهبانی می‌دی؟ سرباز دستپاچه جواب داد قربان من را افسر 

گارد این‌جا گذاشته و به من گفته خوب مراقب باشم! 

لویی، افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این جاست؟ افسر گفت 

قربان افسر قبلی نقشه‌ی قرار گرفتن سربازها سر پست‌ها را به من داده من 

هم به همان روال کار را ادامه دادم! مادر لویی او را صدازد وگفت من علت 

را می‌دانم، زمانی که تو 3 سالت بود این نیمکت را رنگ زده بودند و پدرت 

به افسر گارد گفت نگهبانی را این‌جا بگذارند تا تو روی نیمکت ننشینی و 

لباست رنگی نشود! و از آن روز 41 سال می‌گذرد و هنوز روزانه سربازی 

این‌جا قدم می‌زند! 

فلسفه‌ی عمل تمام شده، ولی عملِ فاقدِ منطق، هنوز ادامه دارد! 

توکل

 

توکل یعنی اینکه

با ایمان، در راهی قدم بگذاری که

هیچ کس با تو نیست

آن وقت می بینی، کسانی که

فکرش را هم نمی کرده ای

در این راه، با تو همراه خواهند شد ...

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما