حرفی دیگر :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۹۵ مطلب با موضوع «حرفی دیگر» ثبت شده است

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی و مشاور خانواده

اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند
اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند

 اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد
 اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند
 اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد
 اگر قدرت سیاسی و مقام نداری ، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان‌هاست
اما، اگر عزت نفس نداری ، هیچ نداری

گوته

گوش کن ....

دکتر مریم فرضی

خوشیختی

دکتر مریم فرضی

همه مردم دوست دارند

در اوج و قله کوه زندگی کنند

بی آنکه متوجه باشند

خوشبختی واقعی جایی است که .....

سراشیبی به سمت بالای کوه را می پیماییم

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما