دکتر مریم فرضی

دکتر فرضی روانشناس و مشاور ارشد خانواده 

دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

عشق جاودان

این شانزدهمین کتاب از مجموعه کتابهای آموزشهایی که هرکس باید بداند می باشد که با عنوان عشق جاودان تقدیم شما می گردد. کتابی که هم اکنون در اختیار شماست به چگونگی تداوم عشق و محبت در یک زندگی زناشویی می پردازد. همچنین در طول برنامه از نظرات کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر مریم فرضی روانشناس و مشاور ارشد خانواده بهره جسته ایم.

سوالات پاسخ گفته شده در برنامه

سوال 1: چگونه می توان در یک ارتباط اعتماد کامل داشت؟
سوال 2: 5 گام موثر به سمت ارتباطی موفق چیست؟
سوال 3: اعتماد و علاقه ای که شما را به نتیجه مطلوب می رساند دارای چه ویژگیهایی است؟
سوال 4: سه راز اصلی تداوم عشق در زندگی کدامست؟
سوال 5: راههایی اصلی برای تداوم عشق زناشویی و لذت از زندگی چیست؟
سوال 6: چه پیشنهاداتی برای کسانی که قصد ازدواج دارند و طالب حفظ رابطه عاشقانشان با همسرشان هستند وجود دارد؟