حرفی دیگر :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۸۹ مطلب با موضوع «حرفی دیگر» ثبت شده است

فکر کردن

دکتر مریم فرضی

فکر کردن کار سختی است

به همین خاطر اکثر مردم قضاوت میکنند

دکتر مریم فرضی ، مریم فرضی ، دکتر مریم فرضی روان شناس ، مریم فرضی روان شناس

اولین قدم مثبت

اولین قدم مثبتی که

میتوانید بردارید

این است که منفی نباشید

حرکت مهم

دکتر مریم فرضی

سرعت تو مهم نیست

مهم حرکت رو به جلو است