حرفی دیگر :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۹۱ مطلب با موضوع «حرفی دیگر» ثبت شده است

فاصله

دکتر مریم فرضی

 

سخنان مردی را نقل می کنم که در مراسم تدفین دوستی سخن می گفت.

او به تاریخ های حک شده روی سنگ قبر اشاره کرد.

ادامه مطلب...

زندگی کن

دکتر مریم فرضی

به وقوع معجزات ایمان داشته باش
طوری زندگی کن که انگار قادری هر کاری را که قبلا مشتاق آن هستی انجام دهی
طوری با علاقه بیاموز که انگار مبتدی هستی
همیشه طوری عشق بورز که انگار برای بار اول عاشق شدی
بخشنده باش طوری که انگار بی نیازترین آدم روی زمینی
با علاقه کار کن که انگار فقط برای میل باطنی و علاقه ات کار میکنی نه برای در آوردن کسب پول
آسوده خاطر باش طوری که انگار هر چیزی آن طور که تو میخواهی انجام خواهد شد
با خداوند طوری حرف بزن که انگار همیشه تمام دعاهایت مستجاب می شود
خوش باش طوری که انگار قادری هر آنچه را که دلت می خواهد برای خودت فراهم کنی

لطفا هدفامون رو گم نکنیم

دکتر مریم فرضی

 

هدف ما از زندگی چیه؟!!

   توجه کردید که گاهی توی هدفامون هم گم می شیم !!!

ادامه مطلب...