دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت (93.1.23)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

زندگی آرام است ،  مثل آرامش یک خواب بلند

زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رویایی است، مثل رویای ِیکی کودک ناز

زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه‌ی باز

طعم زندگی دیگران را برای شیرین کردن زندگی خودمان تلخ نکنیم