روانشناس بالینی :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۷۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روانشناس بالینی» ثبت شده است

تلاش برای موفقیت

دکتر مریم فرضی

هر روز اهدافی معین برای موفق شدن تعیین کن

و بعد هر تلاش را به گونه ای انجام بده

که از انتظارات خود فراتر عمل کنی

احترام به حریم خصوصی

دکتر مریم فرضی

احترام به حریم خصوصی جزو مباحثی است که امروزه با پیشرفت علم به چالش کشیده و عده ای بعضی از رفتارها را دخالت در امر و حریم خصوصی افراد می دانند و عده ای آن را دلسوزی و یا حفاظت از امور اجتماعی جامعه تلقی می کنند. حال بدانیم چگونه میتوانیم به حریم خصوصی احترام بگذاریم.

قصد نداریم وارد مباحث حقوقی بشویم یا موضوع را از دیدگاه قوانین شرع بررسی کنیم یا بایدها و نبایدهایی قاطعانه درباره «رعایت حریم خصوصی دیگران» ارائه بدهیم. بلکه هدف این است که دیدشما را در این زمینه بررسی و به چگونگی رفتارهایمان با دیگران نگاهی منصفانه و صادقانه بیندازیم؛ زیرا تا هنگامی که شخصا به این باور و برداشت نرسیم که در رفتارمان با دیگران و دررعایت حریم آنها نقص هایی وجود دارد که نیازمند تغییر و اصلاح است، اگر همه جهانیان هم بسیج شوند، نمی توانند ما را متقاعد و وادار به تغییر رفتار کنند. اولین گام برای برطرف کردن هر ضعف اخلاقی، شناختن و یافتن نمودهای گوناگون آن در «خود» است.

اگر تمایل به پرورش صفات خوب در خود داریم و می خواهیم ویژگی های شخصیتی مان را بهبود ببخشیم و به طور خاص احترام به حریم خصوصی رعایت کنیم، لازم است پیش از هر چیز کاستی ها یا ناآگاهی هایمان را نزد خود بازگو کنیم؛ سپس بی آنکه به خاطر اشتباهات گذشته مان ناامید شویم، در جهت تغییر رفتار به سوی تعادل، گام برداریم

ادامه مطلب...

شنونده خوبی باشیم

مریم فرضی

ما درعصری زندگی می کنیم که عصر ارتباطات نام گذاری شده است. اگر افراد از مهارت های ارتباط مناسب برخوردار نباشند ، در بسیاری از جنبه های زندگی آسیب پذیر خواهند بود .چگونگی ارتباط ما با افرادی که با آنان زندگی می کنیم و دوستشان داریم و همواره در تعامل مستمر و مداوم با آنان به سرمی بریم ، بخش مهمی از توانایی روابط بین فردی ما را تشکیل می دهد. افرادی که ازمهارت های ارتباطی ضعیف تری برخورداراند ، کمتر مورد پذیرش اطرافیان خود قرار می گیرند که این امر می تواند ریشه در ارتباطات های درون خانواده فرد داشته باشد . ایرنا در گفت وگویی با دکتر مریم فرضی روانشناس برآن است تا به پرسش هایی با این مضمون که با وجود اهمیت ارتباط مناسب و مؤثر با دیگران و به ویژه ارتباط با اعضای خانواده ، مردم ایران چه ضعف هایی در این زمینه دارند؟ و اینکه تکنیک ها و مهارت های صحیح برای برقراری ارتباط سازنده و مؤثر میان اعضای خانواده چیست ؟

ادامه مطلب...

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما