مریم فرضی :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۸۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مریم فرضی» ثبت شده است

امتحان زندگی

دکتر مریم فرضی

زندگی
دشوارترین امتحان است.

بسیاری از مردم مردود می شوند
چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند

غافل از این که
سوالات موجود در برگه‌ی
هر کسی فرق می‌کند

امید در ناامیدی

بیشتر موفقیت های مهم در جهان

توسط افرادی به دست آمده است که
در زمان ناامیدی کامل به تلاش ادامه دادند

افکار خود را تغییر دهید

دکتر مرم فرضی روانشناس بالینی و مشاور ارشد خانواده

نگویید نمی‌توانم از پس این‌کار بربیایم

بگویید من چگونه می‌توانم از پس این‌کار برآیم؟! 

افکار خود را تغییر دهید تا زندگی شما تغییر کند..."