هادی-اسدی :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هادی-اسدی» ثبت شده است

زیباترین لباس محلی

دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

لباس مردان روستایی و عشایری با تغییرات بسیاری رو به رو بوده و بیش تر لباس ها یک دست شده است. استفاده از بلوز و شلوار در لباس های بومی و محلی مشهود است؛ بیش تر شلوارها گشاد و چین دار دوخته می شوند و برخی از پیراهن ها مانند پیراهن مرد بلوچ، بلند تا سر زانوست. پیراهن مردان نیز بیش تر به صورت گشاد دوخته می شود و استفاده از کلاه یا عمامه یا عرق چین نیز معمول است. عرق چین نزد مردان بلوچ، کلاه نزد کردها، عمامه نزد سیستانی ها از اهمیت زیادی برخوردار است .

دکتر - دکتر مریم - فرضی - مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس

معیار شما برای کمک

دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

کمک خود را از ته دل انجام دهید ، نه به خاطر احساس گناه و ترحم و یا حتی غرور  و منت و کمک نکنید .  بعضی ها می گویند، برای دل "خودم" کمک می کنم! نفس به دلایل گوناگونی می تواند به دیگران کند و ممکن است در صورت و ظاهر هیچ انتظاری هم نداشته باشد، یکی به دلیل مهر طلبی، دیگری به خاطر اینکه بگویند فلانی آدم خیری است، فلانی آدم مهربانی است و ... این نوع کمک کردن، کیفیت و برکت نمی تواند داشته باشد و منت و غرور را احتناب ناپذیر می کند. در این حال شما سرمایه گذاری می کنید و چشمتان دنبال پاداش خواهد بود، عین این است که شما برای رسیدن به بهشت دعا و نماز بخوانید، پس در حال معامله با خدا هستید. بعضی افراد مانند تصویر بالا تظاهر به کمک مهربانی می کنند که این اصلا خوب نیست .

جوان و جوانی چیست

دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

جوانى ، چراغ روشن شب پیرى است

براى شب پیرى ، در روز جوانى چراغى باید تهیه کرد

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما