دکتر مریم فرضی

یه وقت برای زندگی برنامه ای از گروه سلامت معنوی رادیو سلامت (92.12.26)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

تمام حس خوب ما در روزهای اول عید بر می گردد به دوران کودکی مان، به همان زمان هایی که روز اول عید علاوه بر ذوق مرگ شدن از لباس های نویی که پوشیده بودیم هی دل توی دل مان نبود که چه کسی به ما عیدی می دهد، یا آن اسکناسی که پدر بزرگ مان که ما البته آقاجون صدایش می زدیم چه رقمی است و بعدتر هرجا که می رفتیم از خانه حاج عمو تا دایی جان بزرگ تمام حواس مان به این بود که چه زمان نوبت به عیدی دادن می رسد و دوباره روی مان را می بوسند و اسکناسی کف دست مان می گذارند، برای همین تمام روزهای عید با بچه های فامیل کارمان شده بود حساب و کتاب که پول های کدام مان بیشتر است و آخر سر کدام مان در جمع کردن این پول ها موفق تر هستیم؟! همه مان خیلی سعی می کردیم این اسکناس های تا نخورده را تا مدتی نگه داریم گاهی می شد که تا عید سال بعد هم نگه شان می داشتیم اما بالاخره یک روز خرج می شد.حالا بعد از گذشت این همه سال دوباره دارد عید می شود و نمی شود سال نو بیاید و کسی به کسی عیدی ندهد نمی شود که عید بشود و چیزی به نام عیدی رد و بدل نشود. البته این عیدی همیشه گرفتنی نیست چون گاهی هم ما باید در مقام عیدی دهنده قرار بگیریم و در این روزهای بسیار خوب عید دست توی جیب مان کنیم و یک چیزی به عنوان عیدی بدهیم. حالا اگر قرار باشد که ما هم به همان سبک قدیم اسکناس های نو بگیریم و به ملتی عیدی بدهیم که خیلی کار هیجان انگیز و خاطره انگیزی انجام نداده ایم به نظر ما می شود به جای اسکناس چیزهای دیگری هم عیدی دهید، چیزهایی که علاوه بر هیجان انگیز بودن مهم ترین مزیتش ماندگاری اش است پس اگر شما هم قرار نیست تنبلی به خرج دهید و ساده ترین راه را انتخاب کنید می توانید به ایده های خوب برای عیدی دادن فکر کنید . شاید یکی از عیدی هایی که علاوه بر اسکناس رایج است هدیه دادن سالنامه و سررسید است. این سالنامه و سررسید به این سبب ایده خوبی می تواند باشد که تمام یک سال آینده، به یاد شما خواهند بود

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - استاد مریم فرضی - خانم مریم فرضی