دکتر مریم فرضی

یه وقت برای زندگی برنامه ای از گروه سلامت معنوی رادیو سلامت (92.12.10)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مدرس دانشگاه

سبک های زندگی غیرمانوس سوار بر امواج ماهواره ای از آن طرف مرزها بی سر و صدا می آیند تا شاید کم کم در لا به لای زندگی ما جایی برای خود دست و پا کنند. ظاهرشان جذاب، درون شان ناپاک، روش شان تلقین سبک زندگی غربی و کارشان پوساندن بنای مستحکم خانواده ایرانی است.در ارزیابی کلی رسانه‌های بیگانه‌ی فارسی‌زبان باید اعتراف کرد که آنان با برداشت‌های افراطی از فرهنگ غرب به دنبال تحکیم ارزش‌های مشترک فرهنگی بشریت نیستند. در نگاه این رسانه‌ها نوعی از فرهنگ تبلیغ می‌شود که حتی بسیاری از رسانه‌های غرب در انعکاس آن بیم دارند.برای مثال، صداقت و احترام به اعضای خانواده در تمامی فرهنگ‌ها بارها به عنوان ارزش ستایش شده است. در تمامی فرهنگ‌ها طلاق امری نامطلوب در نظر گرفته می‌شود. طلاق، چه در نگرش‌های اسلامی و چه در نگرش‌های غربی، امری تهدیدکننده برای ثبات روانی جامعه در نظر گرفته می‌شود . همه معتقد هستند که اگر بناست جامعه ای پیشرفت کند، اصلی ترین چیزی که باید از آن مراقبت بشود خانواده است. وقتی خانواده رشد کرد، جامعه رشد می کند و وقتی خانواده سقوط کرد خانواده سقوط می کند. نتیجه ی تفکرات اندیشمندان غربی این است که باید به داد دو چیز در غرب برسیم :خانواده و معنویت. یکی از اصلی ترین مسائلی که نتیجه ی تماشای فیلم ها و سریال های ماهواره ای است ترویج خانواده های بی قید در برابر خانواده های سنتی است. در خانواده ی سنتی یکسری قواعد داریم که همه ی خانواده به آن پایبند هستند حتی اگر تقید دینی نداشته باشند. استحکام خانواده وابسته به این است که این قاعده ها حفظ بشود. اما در بسیاری از موارد می بینیم کسانی که به برنامه ها و سریال های ماهواره ای عادت می کنند،بعد از مدتی از قیدها و بندهای خانواده ی سنتی بیرون می آیند.موضوع برنامه یه وقت برای زندگی سبک زندگی ماهواره ای می باشد و خانم دکتر فرضی در باب اوقات فراغت و مشاهده فیلم توضیحات کارشناسی خود را بیان می نمایند .