دکتر مریم فرضی

یه وقت برای زندگی برنامه ای از رادیو سلامت (92.9.19)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی کارشناس ارشد روانشناسی

برنامه "یه وقت برای زندگی " کاری از گروه سلامت معنوی و سبک زندگی سالم به مناسیت ولادت امام موسی کاظم (ع) بر روی آنتن رفت .شرط رسیدن به موفقیت این است که ابتدا باور کنیم که می توانیم موفق شویم . اعتقاد درونی به اینکه شفا قدرت انجام کاری را دارید و لیاقت رسیدن به هدف را هم دارید ضامن موفقیت شماست .بزرگترین مسئله که اکثر ما گرفتارش هستیم این است که در وجودمان آتش عشق و علاقه شعله ور نیست هیچ چیز مانع موفقیت یک انسان مشتاق و علاقمند نیست .اگر بتوانید ایمان بیاورید همه چیزبرایتان ممکن می شود به خدا ایمان آورید نه فقط در ظاهر بلکه با اطمینان به او به عنوان راهنمای خود اعتقاد آورید . این داستان را شنیدید که مدتها پیش یکی از جنگجویان بزرگ با موقعیتی روبرو شد که باید تصمیمی می گرفت  تا موفقیت او را در جبهه ی نبرد تضمین کند. او می خواست سربازانش را به جنگ دشمنی قدرتمند گسیل دارد که شمار سربازانش به مراتب از سربازان او بیشتر بود.او سربازان را سوار بر قایق به سرزمین خصم برد. سربازان از قایقها پیاده شدند و آنگاه دستور داد که کشتیها را آتش زدند.این رهبر خطاب به سربازانش گفت: کشتیها را می بینید که در آتش می سوزند. ما راهی جز پیروزی نداریم،انتخاب دیگری نداریم. یا پیروز از میدان به در می آئیم یا هلاک می شویم. آنها پیروز شدند!!