دکتر مریم فرضی

صبح تازه آفتاب نو برنامه ای از رادیو صدای آشنا (92.7.6)

دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده و مدرس دانشگاه

صبح تازه آفتاب نو  -  بهناز بهروزی - مینا یزدانی  - پروانه اسدی

مهمترین آفت تاثیر درگفتار عقده ی حقارت یکی از رایج ترین آسیب های روانی فرد، درعصر حاضر است که علل پیدایش آن را باید در تربیت وآموزش دوران کودکی جستجو کرد.افرادی که دچار این مشکل می باشند، به گونه های متفاوت در زندگی ، با آن مواجه میشوند.برخی ازدانش آموزان با استعداد ، سرکلاس ، در دروس شفاهی در می مانند. ترس ودلهره سراسر وجود آنان را فرا می گیرد و تپش قلب آنها تندتر می گردد به طوری که تمام دریافت های گذشته ی خود را ، علی رغم زحمات زیادشان درمطالعه ، به سادگی ازدست می دهند.آنان خودرا لایق نمی دانند تا درکنفرانس ، وسخنرانی های علمی در دبیرستان و یا دانشگاه شرکت کنند. تا نوبت پاسخ گویی آنها به سوالات فرا می رسد، دست و پای خود را گم می کنند و آرزو می کنند که ای کاش هیچ گاه استاد ، آنان را پشت میز خطابه فرا نخوانده بود.این گونه دانش آموزان یا دانشجویان خودرا دربرابر همشاگردیان خویش ، خوار می شمارند و یا برای آنان، ارزشی افراطی قائل می شوند. احساس می کنند، متنی را که برای درس شفاهی آماده کرده اند، ازسایر همکلاسیها ضعیف تر است وبراین باورند که به هنگام کنفرانس ، پوزخندی حاکی از تمسخر، برلبان شنوندگان نقش بسته است!درحقیقت مشکل اصلی این نیست که چه نقاط ضعف یا نقصی در ما وجود دارد و یا درچه زمینه هایی احساس حقارت می کنیم، بلکه آنچه اهمیت دارد، تلقی و دیدگاه شخصی ما ازاین مسائل و واکنشی است که در برابر آنها ازخود نشان می دهیم.انسان باید در هر شرایط و احوالی ، به امتیاز های درونی خویش امیدوار باشد، ویژگیهای برتر و تواناییهای خلاق خود را به درستی بشناسد و از راه شکوفایی آن، به برتری روان و شخصیتی متین و استوار دست یابد تا از رخنه وسلطه ی ناامیدی وحقارت در امان بماند.