دکتر مریم فرضی

بفرمایید سیب برنامه ای گروه نشاط و تفریحات رادیو سلامت (92.11.11)

با حضور  خانم دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

شادی معمولا به عنوان احساس رضایت عمیق و پایدار تعریف می شود.اما شادی اجتماعی احساس شاد بودنی است که شما در یک جمع به دست می آورید و اثر آن بر شخصیت فردی شما باقی می ماند و حتی گاهی نحوه تفکر شما را نسبت به خود و زندگیتان تغییر می دهد..از طرف دیگر تحقیقات نشان داده اند که افراد شاد موفقیت بیشتری در زندگی کسب خواهند کرد. این افراد معمولا نسبت به اجتماع و آینده خوش بین تر هستند و بنابراین بهتر می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. افراد شادتر کمتر به سمت آسیب های اجتماعی ای مانند اعتیاد، بزهکاری و ... کشیده می شوند. آمارهای جهانی حاکی از آن است که جامعه هندوستان با وجود فقر زیاد، شادترین جامعه به شمار می رود. دلیل این امر هم ازدیاد جشن ها و مراسم ملی، آیینی در این کشور است.خانواده ها می توانند بیشترین تاثیر را در افزایش شادی اجتماعی داشته باشند. چراکه فرزندان فرهنگ شادی را از خانواده می آموزند و سپس وارد اجتماع می شوند.