دکتر مریم فرضی

بفرمایید سیب برنامه ای گروه نشاط و تفریحات رادیو سلامت (92.11.4)

با حضور  خانم دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

افراد کوچک و کودکان حرف کسانی را میشنوند و به افرادی از روی میل ورغبت احترام می گذارند که به آنها ارزش می دهند و توجه می نمایند. بنابراین وظیفه بزرگترها، مهربانی به کوچکتر و دل جویی از آنان است. رسول اکرم (ص) میفرماید: "دلهای مردم بااین تمایل فطری آفریده شده است که نیکی کنندگان به خود را دوست داشته باشند و بدکنندگان به خویش را دشمن دارند.نوجوانی حدود 15-16 ساله بدون توجه به صف طویل نانوایی، با رفتاری متکبرانه خود را  در لا بلای جمعیت حاضر در صف قرار داد. ابتدا حضار با نگاه خود سعی در تفهیم اشتباهش را داشتند، اما وقتی موثر نیافتاد، پیرمردی از بین جمع خطاب به نوجوان گفت : آقا پسر باید تو نوبت باشی و آخر صف بری... نوجوان بدون درنگ و در اوج بی ادبی پاسخ داد : به تو چه ربطی داره! مگه نوبت تورو گرفتم؟ عکس‌العمل فوق آنچنان تند و غیر قابل تصور بود که همگی مات و مبهوت، توأم با خشم و شرم، یکدیگر را نگاه می‌کردند. خانمی خطاب به نوجوان گفت : بهتون یاد ندادن با بزرگترتون چطوری صحبت کنید؟ نوجوان با گستاخی تمام گفت : حیف که خانمی! و الا جوابتو می‌دادم. رفتار توهین آمیز او به گونه‌ای بود که تصور می‌کردم در عالم خواب این صحنه زننده را شاهد هستم. بلافاصله رو به او کرده و گفتم : آقا پسر شما ببخشیدند! حق با شماست. شما ریش سفیدید. شما بیشتر از همه می‌فهمید. یکی از جوانان حاضر در صف که خونش بجوش آمده بود، از کوره در رفت و شتابان به سوی نوجوان دوید و مشتی را بر صورتش کوفت؛ و وقتی برای جدا ساختن ان‌ها از یکدیگر تلاش می‌شد. جوان مذکور فریاد می‌زد : این ادما رو فقط با زور باید حالیشون کرد... خلاصه با پادرمیانی تعداد دیگری از مشتریان، در حالی که هنوز انگشت حیرت بر دهان همگان بود، این غائله فیصله یافت.جهت رعایت ادب، از بیان عین جملات تبادل شده اجتناب شده و از کلمات جایگزین). استفاده گردیده است. فروتنی نه علم است که خوانده شود و نه نظریه که حفظ گردد و نه سخنرانی که ایراد شود بلکه هنری است که احتیاج به تمرین دارد . فروتنی و تواضع یعنی همان کارهایی را انجام دهیم که مردم انجام می دهندو ما هم مانند آنها باشیم افتاده باشیم و متکبر و مغرور نباشیم .