دکتر مریم فرضی

پشت پلک صبح برنامه شبانگاهی رادیو سلامت (93.1.19)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

وقتی باطری شما مجدد شارژ شود و میزان انرژی شما در حد استاندارد قرارگیرد شما در بهترین شرایط خود قرار خواهید گرفت . در این زمان است که شما دارای ذهنیت مثبت؛ آرامش؛اعتماد به نفس و...خواهید شد.دعا کردن تنها عبادت نیست. تشعشعى است که از روح دعا کننده بر مى‏خیزد ، نیرومندترین شکل انرژى است که شخص مى‏تواند تولید کند . تاثیر دعا بر روح و جسم آدمى، به اندازه تاثیر غده‏هاى ترشح کننده بدن قابل اثبات است . نتایج آن را مى‏توان از راه افزایش کارآمدى بدن، افزایش نیروى فکرى، زیادتر شدن طاقت اخلاقى، و عمیق‏تر شدن فهم آدمى از واقعیت‏هایى که با روابط بشرى همراه است، اندازه گرفت .اگر صمیمانه به دعا و نماز بپردازید ، خواهید دید زندگى شما به صورت عمیق و مشهود تغییر خواهد کرد . در اشخاصى که زندگى درونى‏شان بدین گونه تقویت‏یافته، آرامش و سکونى خاص دیده مى‏شود . در عمق ضمیر شعله‏اى فروزان مى‏شود و آدمى خود را مى‏بیند . خود خواهى و خود پسندى احمقانه و ترس‏ها و آزها و اشتباهات خود را کشف مى‏کند . امروزه با وجود زندگی های شلوغ و ماشینی، بیشتر ما صبحها به محض شنیدن صدای ناهنجار زنگ ساعت از خواب بلند می شویم و با سرعتی سرسام آور، به دنبال کارهای روزانه ای که طی 24 ساعت باید انجام دهیم، می دویم و در این بین،  عواملی مهمی چون، خواب، تغذیه مناسب و ... را به دست فراموشی می سپاریم، وقتی به خودمان می آییم که می بینیم در بین روز دیگر توانی برای ادامه کارها نداریم و هنوز چند ساعتی به عصر نمانده که از فرط خستگی، تنها بدن خود را با خود حمل می کنیم! در این مواقع، سعی می کنیم با خوردن یک فنجان چای یا قهوه یا خوردن کمی شکلات و آبنبات، سرحال شویم، شاید برای ساعتی این کار تأثیر خود را داشته باشد، امّا مدّتی نمی گذرد که دوباره انرژی ما تحلیل می رود.بدون انرژی هیچ کاری انجام نمی‌شود فقط زمانی که به حد کافی انرژی داشته باشیم می‌توانیم درست بیندیشیم و مسائل را با بینشی دقیق و صحیح مورد ارزیابی قرار دهیم. زمانی که انرژی کافی داشته باشیم می‌توانیم به مسائلی که برایمان اهمیت دارند و کارهایی که باید انجام شوند، بپردازیم اما فراموش نکنیم تنها هنگامی می‌توانیم احساس خوشبختی را درون خویش پیداکنیم که از انرژی ذخیره شده کافی برای افزایش کیفیت همه کارها در زندگی برخوردار باشیم. در بدن ما برای تداوم حیات فعل و انفعالات بسیاری به‌طور خودکار انجام می‌شود فعل و انفعالاتی که هیچ‌گاه به آن فکر نمی‌کنیم، ما می‌توانیم از این فعل و انفعالات بدن خود انرژی لازم را خلق و احساس خوشبختی را از هر آنچه که هم‌اکنون در پیش رو داریم به دست آوریم، پس انرژی مثبت به یکدیگر بدهیم. افکارمثبت، افکاری سازنده، انگیزه و انرژی بخش هستند که بر اثر تلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می‌یابد و باعث می شود ذهن و فکر مثبت شود. در این صورت کنترل فکر در اختیار ماست، در حالیکه افکار منفی، افکاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می‌کنند. در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم.نحوه تکلم انسان‌ها بیانگر نحوه تفکر آن‌هاست. مثبت بیندیشیم و مثبت بگوییم تا انرژی مثبت خود را به دیگران منتقل کنیم

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - استاد مریم فرضی - خانم مریم فرضی