دکتر مریم فرضی

پشت پلک صبح برنامه شبانگاهی رادیو سلامت (92.11.8)

کارشناس برنامه خانم دکتر مریم فرضی مشاور خانواده و مدرس دانشگاه

ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی ساده، اما مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و روان آدمی است که در این بین کاشتن گل و گیاه یا دریافت هدایایی مانند گل می‌تواند بیش از هر چیز شادی و طراوت را به انسان هدیه دهد.نکته جالب توجه درباره نقش گل در سلامت روحی- روانی افراد آن است که فرد با تماشا کردن به گل و لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر زیبای آن می‌تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی بازگرداند؛ در واقع گل عاملی جهت تعدیل رفتار در طول شبانه‌روز بوده و هر بار نگاه کردن به گل عاملی جهت ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز است.معمولاً وقتى صحبت از گل و گیاه مى شود، آدم یاد باغ و باغچه و سوسن و سنبل مى افتد، به زیبایى آن توجه مى کند و... به فواید آن کارى ندارد. شاید به ذهنش هم خطور نکند که گل و گیاهان چقدر در زندگى ما مؤثرند. گل ها و گیاهان مظهر پاکى اند. فطرت انسان را به سمت خوبى و زیبایى مى کشانند. روح را صیقل و جلا مى دهند. فکر انسان را باز مى کنند. با فضاى عطرآگین، موجب تلطیف روح مى شوند .