دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت (93.2.8)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

محبت و لذت بردن از زندگی را برای روز مبادا نگذارید کارهمیشه هست و تمامی ندارد .  چون اولا هیچ کس از فردایش خبر ندارد و دوما محبت تنها سرمایه ایست که تمام نمی شود ، پس با آرامش خرجش کنید. نزدیک ترین پارک محل سکونت و یک ساعت درکنار هم راه رفتن و از زندگی گفتن ، خاطرات شیرین را مرور کردن و هزاران حرف نگفته را گفتن ، بهترین تاثیر را در نزدیک شدن شما به یکدیگر دارد . بعد از برگشت تاثیر آن را در رابطه تان خواهید دید. مشکلات امروز ،فردا حل خواهند شد و مشکلات جدیدی جای آن را خواهند گرفت .با کانونی گرم و محکم از زندگی تان لذت ببرید و تمام تلاشتان را بکنید که زندگیتان یخ نزند !