دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت (93.2.7)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی  مدرس دانشگاه

زنان و فعالیت‌های فیزیکی براساس آمار سازمان جهانی بهداشت سالانه دو میلیون نفر درجهان به دلیل بی‌تحرکی و ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی جان خود را از دست می‌دهند . فعالیت‌های فیزیکی منظم به همراه روش‌های مناسب تغذیه می‌تواند در بالابردن سلامت زنان بسیار مؤثر باشد و در پیش‌گیری از بسیاری بیماری‌ها وضعیت‌هایی که از علل اصلی و عمده مرگ و ناتوانی زنان سراسر دنیا است کمک کند . فعالیت‌های فیزیکی منظم در پیش‌گیری از امراض قلبی عروقی نقش به سزایی دارد . فعالیت‌های فیزیکی اغلب در به وجود آمدن اعتماد به نفس در افراد بسیار مؤثر است که این موجب می‌شود تا روان‌شناسی خوب بودن و یکپارچگی اجتماعی ترویج پیدا کند . اگرچه سلامت و منافع اجتماعی حکم می‌کند تا در سیر تشویق اساسی زنان به شرکت در فعالیت‌های فیزیکی گام برداشته شود ، نباید این حقیقت را نادیده گرفت که در مناطق روستایی و یا مناطق شهری کم‌درآمد ، درکشورهای درحال توسعه ، زنان به دلیل شکل‌های مختلف شغلی خود ، درخارج و یا داخل منزل نیز سبب می‌شود . فعالیت‌های فیزیکی مداوم در کاهش استرس ، اضطراب ، افسردگی و احساس بی‌کسی و تنهایی کمک می‌کند و این برای زنان بسیار حائز اهمیت است چرا که روزانه متحمل فعالیت‌ها فیزیکی مختلفی می‌شوند که باعث بروز خستگی در طول روز می‌شود این گروه از زنان احتمالاً برای دستیابی به تعادل بیشتر نیاز به یک‌سری اقدامات تقویتی از جمله تغذیه مناسب ابتکارات در تولید نیروی جدید ، آگاهی پیداکردن در زمینه فعالیت‌های فیزیکی منطبق با شرایط خاص آنها و همچنین تولد حرف‌هایی با فراغت بیشتر دارند .