دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت (93.1.27)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

فکرش را بکنید، واقعا فقط یک لحظه فکرش را بکنید اگر امروز زنگ موبایلتان به صدا در بیاید و بگویند شما برنده پنجاه میلیون تومان هستید، حتی فکر آن هم فوق‌العاده است. شگفت انگیز نبود اگر می توانستید همین فردا ثروتمند شوید؟ با آن همه پول چه می کردید؟ خب، چه باور کنید چه نکنید، این کار شدنی است. حالا نگفتم که این کار آسان است، فقط گفتم شدنی است . فقط لازم است شانس با شما همراه باشد و در یک بخت آزمایی برنده شوید . فقط فکر کنید اگر شما برنده پنجاه میلیونی بودید با پول خود چه کاری انجام میدادید ، زندگی را می ساختید یا به آن می باختید ؟