دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت (93.1.25)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

بهترین دوست من در زندگی خواهرم هست

معیارهای یک دوست خوب زیاده.اما مهمترینش اینه که هم در شادی و هم در غم همراه و دوستت باشه و کمکت کنه،نه اینکه در موقع شادی رفیق و دوستت باشه ولی در موقع مشکلات دوستیش با شما رو فراموش کنه پس مهمترینش همراه بودن با شما در شادی و غم هست از دیگر معیارهای دوست خوب هم میشه به ایمان، صداقت و وفاداری در دوستی اشاره کرد .  اگر خواسته باشیم به صورت کامل و دقیق با هم سخن بگوییم، باید به این نکات توجه داشته باشیم که داشتن دوست و برخوردار بودن از ارتباط عاطفی دوستانه، یک ضرورت انسانی است . بیشتر ما بیش از انگشتان دستمان دوست داریم و با همه اونها به نوعی در ارتباطیم. حال شما بهترین دوستی رو که دارید کیه؟ و بر اساس چه معیار های یه دوست خوب برای خود میدونید؟؟ واقعا بهترین دوست آدم کیه ؟؟؟  پیرمرد به من نگاه کرد و پرسید :چند تا دوست داری؟ گفتم چرا بگم ده یا بیست تا... جواب دادم فقط چند تایی ، پیرمرد آهسته و به سختی برخاست و در حالیکه سرش راتکان می داد گفت: تو آدم خوشبختی هستی که این همه دوست داری ولی در مورد آنچه که می گویی خوب فکر کن خیلی چیزها هست که تو نمی دونی دوست، فقط اون کسی نیست که تو به او سلام می کنی ، دوست دستی است که تو را از تاریکی و ناامیدی بیرون می کشد . درست وقتی دیگرانی که تو آنها را دوست می نامی سعی دارند تو را به درون ناامیدی و تاریکی بکشند . دوست حقیقی کسی است که نمی تونه تو رو رها کنه صدائی است که نام تو رو زنده نگه می داره حتی زمانی که دیگران تو را به فراموشی سپرده اند . اما بیشتر از همه دوست یک قلب است. یک دیوار محکم و قوی در ژرفای قلب انسان ها جایی که عمیق ترین عشق ها از آنجا می آید . پس به آنچه می گویم خوب فکر کن زیرا تمام حرفهایم حقیقت است . فرزندم یکبار دیگر جواب بده چند تا دوست داری؟ سپس مرا نگریست و درانتظار پاسخ من ایستاد  با مهربانی گفتم: اگر خوش شانس باشم، فقط یکی و آن تو هستی . بهترین دوست کسی است که : شانه هایش رابه تو می سپارد و وقتی که تنها هستی تو را همراهی می کند و در غمها تو را دلگرم می کند کسی که اعتمادی را که به دنبالش هستی به تو می بخشد .وقتی مشکلی داری آن راحل می کند و هنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری به تو گوش می سپارد و بهترین دوستان عشقی دارند که نمی توان توصیف کرد، غیرقابل تصور است . چقدر خداوند بزرگ است  درست زمانی که انتظار دریافت چیزی را از او نداری بهترینش را به تو ارزانی می دارد...