دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت (93.1.24)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

اتفاق در همین نزدیکیست آن را جدی بگیریم

غم و رنج به طور یکسان در پهنه گیتی پخش نشده است. انتشار آن بسیار گسترده است و هر کس سهمی از آن دارد. اگر حقیقت زندگی را دریابیم، به ندرت کسی را می‌یابیم که سزاوار غبطه و حسادت دیگران باشد . هرولد.اس.کاشنر نویسنده کتاب "چرا اتفاقات بد برای آدم‌های خوب می‌افتد؟" به مدت 10 سال با این اندیشه لحظاتش را سپری کرد، چرا که فرزند او در دام بیماری لا علاجی افتاده بود و به گفته خودش در راه تحمل این سختی خدا را به گونه‌ای دیگر دیده بود: "خدایی که بر تألم بنده‌هایش ناظر است و در تنهایی آنان حاضر و می‌تواند قلبی شکسته و رنج دیده را سرشار از شادی کند . اکثر ما می‌خواهیم برای هر اتفاقی دلیلی بیاوریم اما آن چه باید بدانیم این است که گاهی هیچ دلیلی وجود ندارد که در حیطه‌ی درک و فهم ما باشد. خداوند به هر یک از ما فرصتی داده تا در این دنیا زندگی کنیم. انسان در جهانی پر از نیکی و بدی زندگی می‌کند. او حق انتخاب دارد که چه راهی را برگزیند. آن چه بر سرش می‌آید صرفاً به دلیل انتخاب‌های اوست پس اتفاقی وجود ندارد .پیشامدهای بدی که در زندگی رخ می‌دهد نه دلیل و مفهوم خاصی دارد و نه نیازمند توجیه است. این ما هستیم که به آن معنا و مفهوم می‌بخشیم. ما می‌توانیم هر حادثه‌ای را از بی‌محتوایی در‌آوریم و مفهومی به آن دهیم. وقتی اتفاقی برایمان می‌افتد نباید بپرسیم چرا چنین اتفاقی برایم افتاد؟ مگر من چه کردم؟ باید بپرسیم: اکنون که چنین حادثه‌ای رخ داده چه باید کرد؟