دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

هرکه از پذیرفتن نصیحت سر باز زند ، هلاک گردد

امام علی علیه السلام

بهترین نصیحت دنیا اینست که زندگی تان را به عشق بفروشید نه به مال دنیا و چهار روز آسایش و جاه و مقام . همه صفات بد ما بخاطر اینست که حضور خداوند را در اطرافمان حس نمی‌کنیم و اصلا یادمان رفته که او هست . نصیحت از برترین صفات و فضایل انسانی است که نقشی بسیار مهم در ارتباط انسان با خدای متعال و مردم دارد؛ ارتباطی که صدق، صفا، وفا و اخلاص را در بر دارد و انسان اخلاق­جو را از ریا، نفاق، تزویر و غش مبرا می­نماید. روشن است که چنین ارتباطی می­تواند نقش بسیار مهمی را در سعادت انسان ایفا کند. قبل از اینکه به مقام نصیحت برآیید در خود بنگرید که آیا خود در مقام نصیحت هستی یا فقط سخن پرداز عالی هستی و در اصل نصیحت تو در نزد خودت ارزشی دارد یا ندارد و فقط در مقام نصیحت کننده سخن پردازی میکنی