دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه


همه ما انتظار داشتن ظاهری آراسته و مطلوب را داریم. برخی افراد از این ظاهر رضایت دارند و برخی دیگر ناراضی هستند. توجه به ظاهر امری طبیعی و قابل درک است. زیبایی در تمام شرایط اجتماعی تاثیر خوبی بر ذهن بیننده می گذارد.افراد در درون خود همواره فکر می کنند که آنچه زیباست اصولا” خوب است.زیبایی در تمام شرایط اجتماعی تاثیر خوبی بر ذهن بیننده می گذارد. مساله مد چیزی است که در قرن حاضر تمام جوامع به نوعی با آن روبه رو هستند. اما انچه بیشتر اهمیت دارد این است که برخی افراد که بیشتر آنان جوانان هستند در پرداختن به مد زیاده روی می کنند؟آیا مد لازم و پرداختن به آن طبیعی است؟ یا اینکه آیا مد در بخشی از زندگی وارد می شود یا باید تمام جنبه های جسمی – روحی و شخصیتی فردر ا در کنترل داشته باشد؟ در هر جامعه ای مد های گوناگونی ارائه می شود. چنین افرادی از عزت نفس بالایی نیز برخوردار نیستند و عموما” در خانواده آن طور که باید و شاید توجه و محبت دریافت نکرده اند. البته توجه داشته باشید که قصد ما محکوم کردن کسی نیست و تنوع در رنگ و ظاهر انسان و حتی لوازم بد نیست. اما در این بخش به افرادی می پردازیم که بدون تفکر و تدبر به هر مدی تن در می دهند. تحقیقات حاکی از آن است که خانمها بیشتر از آقایان به ظاهر خود اهمیت می دهند و تمایل دارند از آنچه در آیینه می بینند لذت ببرند. زنان بیشتر از مردان به واسطه ظاهرشان مورد قضاوت قرار می گیرند و استانداردهای زیبایی زنان بسیار فراتر از مردان است و مرتب می خواهند ایده آل باشند. و دلیل دیگر اینکه زنان برون گرا تر هستند و نظر دیگران نسبت به خودشان را بسیار مهم تر از مردان تلقی می کنند. وقتی فردی از عزت نفس پایینی برخوردار باشد حاضر است به هر نوع ممکن از وجودش استفاده نماید تا به اهداف کوچک و بزرگش دست یابد. اما وقتی چیزی از وجود روحی و معنوی و حتی در مواردی علمی هم ندارد ساده ترین راه برای ارائه به منظور جلب توجه حتی از راه منفی ارائه اشکال متفاوتی از ظاهرش است. به عبارت دیگر وقتی نوجوانی در منزل با سخت گیری یا بی توجهی بیش از حد والدین رو به رو می شود و هنوز درک متعالی ازوجود خود را نیز ندارد تمایل پیدا می کند که یا به منظور انتقام از والدین و ابراز خود به نوعی دیگر و یا با مطرح کردن خود حتی به گونه ای که یک رهگذر که هیچ ارزشی برای وی ندارد لحظه ای به ظاهر و لباس او نگاه کند جلب توجه کند. تا شاید محبتی را که همواره در جستجوی آن است بتواند دریافت کند. برخی افراد نیز کورکورانه از این الگوها پیروی کرده و مانند عروسکی شده اند که هر لباس و ظاهری را بدون چون و چرا می پذیرند. برای مشاهده مصاحبه خانم فرضی در خبرگزاری جام جم آنلاین در باب موضوع دوست دارم متفاوت بپوشم . درباره پوشش لباس دیدگاه خود را ارائه نمودن اینجا کلیک کنید ....