دکتر مریم فرضی

بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو اینترنتی صدای آشنا 93.1.18

با کارشناسی خانم دکتر مریم فرضی روانشناس

انسان ها به دو دسته تقسیم می شوند راست مغز و چپ مغز ، مردها چپ مغز هستند و زن ها هم چپ مغز و هم راست مغز هستند. لذا خانم ها از توفیق بیشتری در ارتباط پیام برخوردارند. مردان دنبال کسب قدرتند و از اینکه مورد سؤال قرار گیرند خوششان نمی آید. و دنبال ریسک پذیری پذیری بیشتری هستند . دوست ندارند حرفشان را قطع کنند چون رشته کلام را از دست می دهند. بیشتر دوست دارند دستور بدهند و خانم ها دوست دارند اطاعت کنند. زن ها دنبال مدیریت مشارکتی هستند و مردان دنبال تسلط. زن ها دنبال توافق ، مردها بیشتر به دنبال بردن هستند و بیشتر مذاکرات را با هدف برد و باخت انجام می دهند و دامنه برد خود را با باخت دیگران توسعه می دهند. در مذاکرات زن ها دنبال استراتژی برد برد هستند .خانم ها سبک حمایتی دارند دنبال توافقند. زن ها طالب زیبایی و مطرح شدن هستند و مردان دنبال قدرت طلبی ، بنابراین شیوه نفوذ در این ها متفاوت است.

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - استاد مریم فرضی - خانم مریم فرضی