بانوی-ایرانی :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانوی-ایرانی» ثبت شده است

تفاوت های جنسیتی در اختلال روانی

بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو صدای آشنا

با کارشناسی خانم دکتر فرضی روانشناس بالینی

مردان در  بعضی از جنبه های برون گرایی (پرخاشگری، تسلط ) نمرات بالاتری از زنان  ما دارندو در تعدادی دیگر (اجتماعی بودن ،خونگرمی)نمرات پایین تری دارند. عواطف  و هیجانات : زنان عاطفی تر و هیجانی تر از مردان هستند . نوسان های عاطفی  و هیجانی بیشتری دارند و در کمیت و کیفیت به لحاظ عاطفی و هیجانی با مردان متفاوت هستند . پرخاشگری : مردان پرخاشگرتر از زنان بوده و شیوه های خشونت آنان بیشتر فیزیکی و بدنی است در حالیکه زنان پرخاشگری کلامی بیشتری دارند

اشتغال زنان و خانواده

دکتر مریم فرضی

بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو صدای آشنا

با کارشناسی خانم دکتر فرضی روانشناس بالینی

 آیا وضعیت اشتغال زنان- شامل خصوصیات عینی شغل آن ها و نگرشی که نسبت به وضعیت اشتغال خود (خشنودی شغلی) دارند- برکیفیت زندگی آنان تاثیر دارد؟ در واقع افرادی که از وضعیت شغلی مناسب تری برخوردارهستند، کیفیت زندگی مناسب تری هم دارند. علاوه بر این، رابطه میان خشنودی شغلی و کیفیت زندگی زنان تایید شد. اشتغال زنان باعث افزایش آگاهی و بینش اجتماعی آنان و ایجاد روحیه اعتماد به نفس، رشد، استقلال فکری و روحی آنان می شود. افزایش توان مدیریتی زنان که کمک بسزایی در تصمیم گیریهای اساسی خانواده خواهد کرد. کمک به شادابی و سلامت روح و جلوگیری از افسردگی در اثر بیکاری و یکنواختی زندگی روزمره . 93.2.29

تصورات جنسیتی در استخدام

دکتر مریم فرضی

بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو صدای آشنا (93.2.15)

با کارشناسی خانم دکتر فرضی روانشناس بالینی

زنان و مردان، علاوه بر آنکه دربازار کار از نظر نرخ مشارکت و بیکاری تفاوت قابل توجهی دارند، از لحاظ نوع شغل، ارتقای شغلی و درآمد حاصل از کار هم با شرایط متفاوتی رو‌به‌رو هستند. قابلیت استخدام کارکنان به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصت های شغلی و حرفه ای در درون و بین سازمان ها در فرایند مسیر پیشرفت شغلی تعریف می شود. امروزه قابلیت استخدام کارکنان مهمترین عامل موثر بر موفقیت فرد در محیط های کاری متلاطم و با قرارداد های کاری منعطف و موقتی قلمداد می شود. قابلیت استخدام، کارکنان را قادر می کند فرصت های مربوط به مسیر پیشرفت شغلی را بهینه تر ساخته و آن را مدیریت کنند. پژوهش های زیادی در زمینه قابلیت استخدام کارکنان انجام شده است، اما به تفاوت آن بر اساس عامل جنسیت کمتر توجه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به رغم متفاوت بودن وضعیت و موقعیت زنان و مردان در سازمان ها، تفاوت معناداری در قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد وجود ندارد.

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما