دکتر مریم فرضی

بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو اینترنتی صدای آشنا (92.11.07)

با حضور  خانم دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

زن و مرد دارای دو روحیه ی پنهان هستند. در وجود زن ها ، هم روحیه ی زنانه وجود دارد و هم روحیه ی مردانه و در مردان نیز هم روحیه ی مردانه وجود دارد و هم زنانه . عمل و عکس العمل هر زن و مردی به چگونگی رشد و تحول این روحیات بستگی دارد. به طور طبیعی روحیه ی مردانه در مردها حالت غالب دارد و در زن ها روحیه ی زنانه ، که این موجب می شود آنها در یک حالت تعادل و طبیعی باشند، اما بعضی مواقع به دلایل گوناگون این حالت تعادل دچار اشکال می شود و نقش احساسات و عواطف در آنها برعکس می شود. این حالت عدم تعادل با علائم مختلفی بروز می کند.غالباً زنان برای دلگرم کردن همسران خود از کلمات احساسی استفاده می کنند. یک مرد ممکن است این گونه علائم را به عنوان کلماتی که همسرش برای اعلام رضایت و موافقت با او بیان می دارد تلقی کند. یا شاید احساس ناراحتی کند چون متوجه می شود که همسرش برای ادامه ی مکالمه و گرمی و شور آن از این کلمات استفاده می کند. همچنین خانم ممکن است احساس کند که چون همسرش هنگام صحبت کردن او ، این الفاظ را به کار نمی برد به او توجه نمی کند.