دکتر مریم فرضی

صبح تازه افتاب نو کاری از رادیو صدای آشنا(92.6.11)

خانم دکتر مریم فرضی روانشناس و مشاور خانواده

صبح تازه آفتاب نو  -  بهناز بهروزی - مینا یزدانی  - پروانه اسدی

فرق گوش دادن و شنیدن بین گوش دادن و شنیدن تفاوت وجود دارد. همواره شنیدن یک امر غیر ارادی است که بصورت تصادفی صورت می‌پذیرد. مثلاَ شما بدون اینکه اراده کنید. صدای شکستن شیشه یا تصادف را می‌شنوید اما عمدی نبوده بلکه به یکباره صورت پذیرفته اما در گوش کردن. شما از روی عمد و اراده مثلاً به صدای رادیو یا حرف زدن معلم گوش می‌دهید. گوش کردن امر مهمی در فراگرد ارتباط است.گوش دادن کار بسیار سختی است؛ زیرا مهارت‌های ارتباطی و وضوح گفتاری افراد، همچنین نیازها، خواسته‌‌ها و اهداف آنها از برقراری ارتباط اغلب با یکدیگر متفاوت است. انواع مختلف تعاملات و سطوح ارتباطی نیز به سختی آن می‌افزاید و آن را سخت‌تر می‌کند مانند کلیشه‌ها، حقایق، افکار، اعتقادات، احساسات و عواطف. تصویری که شنونده از نوع سطح ارتباطی گوینده دارد، در درک موضوع بسیار مؤثر است. وقتی نتواند نوع گفتار و هدف گوینده را از صحبت کردن دریابد، در واقع آنها در دو طول موج متفاوت قرار می‌گیرند. پس شنونده هنگام ارتباط با گوینده باید هدف از گفتار و ماهیت و سطح ارتباطی او را متوجه شود.میان گوش دادن و صرفاً شنیدن کلمات و دریافت پیام گوینده، تفاوت اساسی وجود دارد. هنگامی که حرف‌های طرف مقابل خود را درک می‌کنید، در واقع احساسات و دیدگاه های او را درک کرده‌اید و گویی با چشمان او حقایق را دیده و با ذهن او موضوعات را متوجه شده‌اید. اگرچه ممکن است دیدگاه‌ها و نظرات شنونده متفاوت از گوینده باشد، ولی زمانی که به حرف‌های او گوش می‌دهد، با دیدگاه‌ها و نظرات او موضوع را برای خود حل و فصل می‌کند. برای داشتن یک ارتباط صحیح نباید فقط منفعلانه به حرف‌های طرف مقابل گوش داد، بلکه باید با او ارتباط برقرار کرد و نظرات خود را به طور فعال بیان نمود. همه ما با توجه به درک‌مان از گفته‌های طرف مقابل، واکنش نشان می‌دهیم و در بسیاری موارد بدون آنکه متوجه باشیم، سوءتفاهم‌های زیادی به وجود می‌آید. بنابراین اگر به روش فعال و بازتابنده به صحبت‌های طرف مقابل خود گوش دهید، بلافاصله متوجه سوءتفاهم خواهید شد و آن را برطرف خواهید کرد و این امر مزایای فراوانی دارد.اغلب وقتی می‌دانید فرد مقابل به حرف‌های شما گوش می‌دهد و نظر خود را در آخر اعلام می‌کند، شما نیز با دقت بیشتری به حرف‌های او گوش می‌دهید.  وقتی گوینده متوجه شود که شنونده با دقت به حرف‌های او گوش می‌دهد با استدلال و منطق سخن می‌گوید.