برنامه شمعدانی برنامه ای از شبکه تلویزیونی شما (94.1.27)

با کارشناسی حضور  خانم دکتر مریم فرضی روانشناس

ما از کودکی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران تلاش کرده ایم. از سنی به بعد کم کم توانستیم حرف بزنیم. به همین علت حرف زدن و برقراری ارتباط با دیگران برای ما امری ساده به نظر می آید و به راحتی می توانیم حس خود را با بقیه افراد به اشتراک بگذاریم. یجاد ارتباط با دیگران یکی از مسائلی است که کودک به مرور زمان بعد از ارتباط پیدا کردن با محیط آن را تجربه می کند. اما این رابطه وقتی برای کودک مفید و با معنی هستند کودک اول با شما و سایر افراد خانواده رابطه ای مستحکم برقرار کرده باشد. وقتی کودک بداند که شما عشق و محبت خود را به او نثار می کنید و بی قید و شرط از او در مقابل غریبه ها یا هر تهدیدی حمایت می کنید، ارتباط خوبی با دیگران برقرارمی کند و به این تربیت برای ایجاد ارتباط با اجتماعی آماده می شود. اکثر کودکان به عکس العمل دیگران حساس هستند و اغلب رفتاری که در پیش می گیرند به رفتار شما شباهت دارد. اگر شما به بستگان خود علاقه داشته باشید به احتمال زیاد کودک هم به ان ها علاقه نشان می دهد و به همین ترتیب اگر شما از ایشان متنفر باشید، کودک هم آن ها را دوست نخواهد داشت.

دکتر - دکتر مریم - فرضی - مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس