دکتر مریم فرضی

نوروز امسال بوی گل یاس می دهد یاسی که آیینه افتادگی، عاطفه و پارسایی بود، همان یاسی که آفرینش و خلقتِ کائنات برای او هستی یافت، یاسی که اُم ابیها بود، دختر نبوت و همسر ولایت شد و مادر امامت بود، عُصاره ی همه خوبی ها و پاکی ها و زیبایی های عالم بود. گل یاسی که حوراء انسیه بود، در عین انسان بودن از حوریان بهشتی و پیامبر(ص) از وجود عزیزش بوی بهشت و بوی درخت طوبی را استشمام می کرد. گل یاسی که نوروز و نوروزیان در مقابل عظمت و شکوه اش سر تعظیم فرود می آورند و حرمتش را نگاه می دارند. امیدوارم سال 92 را با خوشی و آرامش و همانطور که صحیح بود به پایان رسانده باشید . باز برگ دیگری از دفتر روزگار  ورق خورد و و چرخش زمان و باد خوبی ها و بدیهای یکساله را با خود همراه برد. سال دیگری چون سالیان قبل با ما وداع گفت و سال نو، شاداب و تازه نفس وارد میدان زمان شد بهترین، خوبترین و زیباترین سال را برایتان آرزومندیم و همیشه شاد و سلامت باشید . سر سفره هفت سین خانم فرضی را دعا کنید حتی با یک صلوات

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - استاد مریم فرضی - خانم مریم فرضی