دکتر مریم فرضی

در صورتی که مانند شکل زیر بود هیچ تفاوتی نخواهد کرد اجتماعی - خانواده را کلیک نمایید

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

وب سایت هواداران در فهرست تارنماهای مفید اینترنتی ایران قرار گرفت . این خبر چند روز مانده به سال نو " 1393 " خبر خوشحال کننده ای برای ما بود . برای مشاهده  لینک وب سایت ما بصورت فوری می توانید اینجا کلیک نمایید و یا اینکه به وب سایت که در زیر معرفی خواهیم کرد مراجعه نمایید و بر روی متن فهرست تارنماهای مفید اینترنتی کلیک نمایید و از قسمت اجتماعی - خانواده را انتخاب نمایید و  وب سایت هواداران در گروه مشاوره و راهنمایی ثبت شده است . در صورتی که تغییراتی در چیدمان وب سایت ها با تصاویر بالا مشاهده مینمایید به این معنی است که وب سایت ها بر اساس رتبه تغییر جایگاه می دهند . وب سایت هواداران در چند  روز اخیر در یک زیر مجموعه دیگر نیز در این سایت قرار گرفت در قسمت علمی آموزشی - علوم انسانی در زیر مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی قابل مشاهده است . برای مشاهده فوری اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده لینک ما به سایت زیر مراجعه کنید

و بر روی فهرست تارنماهای مفید اینترنتی ( مانند تصویر زیر ) کلیک کنید

Internet.ir

دکتر مریم فرضی