دکتر مریم فرضی

سبک زندگی برنامه ای از گروه خدمات و تجارت رادیو اقتصاد (93.1.22)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی ، دکتر علیرضا شریفی یزدی

کودکان نیاز ندارند منتظر برنامه های تلویزیون باشند یا در صف تئاتر بایستند تا موشی را که از سوراخی بیرون می آید یا می ترسد و درون سوراخش می خزد دنبال کنند.  یکی از مهمترین ارزش های ادبیات، لذت و سرگرمی است. چه خوب است کودک عادت کند هر وقت حوصله اش سر رفت، احساس تنهایی کرد و به دنبال راه گریزی بود تا سرگرم شود، به کتاب پناه ببرد و در لذت ماجراهای آن سهیم شود. در داستان های تاریخی کودکان فرصت های استثنایی زندگی در گذشته را می یابند و داستان های علمی ، تخیلی آن ها را به تفکر و اندیشه درباره ی آینده وا می دارند.  با داستان های واقعگرای نو، کودکان  به شناخت انسان امروزی و رابطه اش با محیط زیست و دیگر انسان ها کنجکاو می شوند. کودک به کمک ادبیات با شیوه های برخورد انسان ها با دشواری های زندگی آشنا می شو د و از شخصیت های داستان می آموزد که چگونه با گرفتاری ها برخورد، و احساس های دیگران را درک کند.  کتاب، درهای دانش و اکتشاف و پیشرفت را به روی جوانان می گشاید. برای دستیابی کودکان  به تجربه ها ی گوناگون و  پر کشش جهان، کتاب هایی  که در موقعیت ها و زمان های مختلف شکل گرفته اند، مناسب اند. کتاب های اطلاعاتی یافته های تازه درباره ی تمامی موضوع ها را ارائه می دهند. زندگینامه ها از راهی که افراد موفق رفته اند، سخن می گویند؛ عکس ها و تصویرها شگفتی ها را به نمایش می گذارند و به شرح روش های لازم برای کسب مهارت در انجام بازی ها و سرگرمی ها می پردازند و سبب رشد و پرورش شناخت، حتی در کودکان خردسال می شوند. کتاب هایی که شخصیت های آن به شیوه های  کلیشه عمل نمی کنند و به بیان الگوهای رفتاری غیر قالبی می پردازند، به کودکان فرصت می دهند با الگوهای ذهنی خود برخورد کنند. سرانجام آن که می توان گفت کتاب به شیوه های مختلف در رشد زبانی، عاطفی، شخصیتی و اجتماعی کودکان تاثیر گذار است.

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - استاد مریم فرضی - خانم مریم فرضی