دکتر مریم فرضی

برای مشاهده لینک خبر کلیک کنید(92.5.11)

خانم دکتر مریم فرضی

سال ها است که نقش اساسی تغذیه با شیر مادر در رشد و سلامت کودکان و همچنین سلامت مادران شناخته شده است.هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، با هدف ترویج و تشویق تغذیه نوزادان با شیر مادر، در سراسر دنیا هرساله از ۱ تا ۷ اگوست در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا برگزار می شود.تغذیه با شیر مادر و ضرورت و اهمیت آن را از نگاه دکتر ناصر کلانتری دبیر انجمن تغذیه با شیر مادر و دکتر مریم فرضی روانشناس مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.