دکتر مریم فرضی

کارشناس/مهمان: دکتر مریم فرضی روان شناس و مشاور خانواده

همان‌قدر که ما انسان‌ها به جسم خود اهمیت می‌دهیم و برای سلامت آن ارزش قائلیم، باید به روح و روان خود هم اهمیت بدهیم و برای سلامت آن ارزش قائل شویم.اما یکی از مباحث در خصوص بهداشت روان که امروزه بدان توجه ویژه‌ای می‌شود، اهمیت‌دادن و توجه‌کردن به مهارت‌های زندگی است. افراد با کسب مهارت‌های زندگی می‌توانند زندگی سالم‌تری را از بعد روحی و روانی تجربه کنند.در ادامه سلسله مباحث مشاوره روان‌شناسی، مبحث مهارت‌های زندگی را آغاز می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم اطلاعات درست و مفیدی را از منظر علم روان‌شناسی در اختیار شما قرار دهیم و اما در این برنامه دکتر مریم فرضی روان‌شناس و مشاور خانواده تعریفی از مهارت زندگی بیان می‌کند و سپس از اهمیت دانستن مهارت‌های زندگی و کاربرد آن در زندگی شخصی و روزمره انسان‌ها سخن می‌گویدمریم فرضی