انتظار معرفت از بعضی ها مثل این میمونه که تو ایستگاه اتوبوس منتظر هواپیما باشی