دکتر مریم فرضی

رادیو صدای آشنا برنامه صبح تازه آفتاب نو " 20 تیر 1392 "

با حضور کارشناس محترم دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

دکتر مریم - صبح تازه آفتاب نو  -  بهناز بهروزی - مینا یزدانی  - پروانه اسدی - رادیو صدای آشنا

از دیدگاه قرآن «ایمان» عبارت است از علم و معرفت یقینى توأم با تسلیم و خضوع در برابر حق.در این نگاه معرفت یکی از ارکان ایمان است و ایمان بدون معرفت معنا ندارد. در فلسفه ذهن مدرن، کلمه اعتقاد برای حالتی اطلاق می‌گردد که ما چیزی را راست و درست می‌دانیم. در این معنی، اعتقاد به چیزی نیازمند تامل در مورد آن چیز نیستچقدر اعتقادات ما قوی هست و بر پایه ایمان و اعتقاد عمل میکنیم ، میخواهم از یک قانون دیگه صحبت کنم قانون توانگری ، این قانونها به ما کمک میکنه که متوجه مشکلات ریز و درشت زندگی شویم و مسیر های درستی بتوانیم برای زندگیمون انتخاب کنیم . اگر کسی احساس میکنه دچار تزلزل شده هرگز نباید در طلب کمک تردیدی داشته باشه