دکتر مریم فرضی

رادیو صدای آشنا برنامه صبح تازه آفتاب نو " 18 تیر 1392 "

با حضور کارشناس محترم دکتر مریم فرضی روانشناس و مشاور ارشد خانواده

صبح تازه آفتاب نو  -  بهناز بهروزی - مینا یزدانی  - پروانه اسدی - رادیو صدای آشنا

کلام انسان ، عصای معجزه گر او است عیسی مسیح بر نفوذ کلام خیلی تاکید داشت و همواره می گفت: از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنانتان بر شما حکم خواهد شد... در کتاب مقدس نیز آمده است که: زندگی و مرگ ، در قدرت کلام است... آدمی می تواند با نفوذ کلام خود ، وضعیتی ناخوشایند را از میان بردارد. یعنی همگی ما می توانیم  به جای اندوه ، شادمانی  به جای بیماری ، سلامتی و به جای تنگدستی ، فراوانی را به وجود بیاوریم... زیرا نفوذ کلام انسان ، نیرویی است آفریننده. پس باید همواره واژه هایی را برگزید و به زبان آورد که آفریننده اتفاقات مثبت باشد ، مانند فقدان یا تنگنا حقیقت ندارد...! آدمی می تواند با نفوذ کلام خود صحرا و بیابان را سرسبز و چون گل سرخ شکوفا نماید اما برای استفاده از این عصای معجزه گر ( نفوذ کلام ) ابتدا باید به مقام تسلط دست یافت. اگر آدمی هنگامی که اوضاع بر وفق مرادش نیست و حتی بر ضد او می نماید ،  آرامش و وقارش را حفظ کند ، سلامتی خود را از دست ندهد و سرشار از شادمانی و خرسندی باشد ،  به مقام تسلط دست پیدا کرده  و در آن هنگام است که خواهد توانست  کنترل هر اوضاع و شرایطی را در کف اختیار بگیرد آنگاه است که کلام او ، به عصای معجزه گر او تبدیل شده و می تواند با یک تکان عصای خود  شکست ظاهری را به پیروزی تبدیل کند.همه چیز بخاطر نفوذ کلمات ما است ، نه اینکه در واقعه از کلمات شیرین و دوست داشتنی استفاده کنیم و گاهی از کلمات برای گول زدن دوستانمون ، میخواهیم از نفوذ کلاممون به نوعی بگم که گاهی گفتن جملات و داستان های از زبان ما چقدر میتونه در سرنوشت دیگران تاثیر گذار باشه