دکتر مریم فرضی

کارشناس/مهمان: دکتر مریم فرضی مدرس دانشگاه و روانشناس

میلیون‌ها انسان در دنیا، به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته و متمدن از بیماری‌های روانی و از نبود آرامگاه روحی به شدت رنج می‌برند و ده‌ها انسان در روز در سرتاسر جهان به خاطر اضطراب‌های روحی و فقدان پناهگاه معنوی ، پوچ ‌نگاری این عالم و بن‌بست‌ دیدن این جهان طبیعت ، دست به خودکشی می‌زنند.دکتر مهدی قربانی کارشناس مجری برنامه به اتفاق دکتر مریم فرضی مدرس دانشگاه و روان‌شناس این مبحث را بررسی و واکاوی می‌کنند . روان‌شناسان معتقدند که روزه برای سلامت روان مفید و موجب افزایش خودباوری و اعتماد به نفس می‌شود و توان و مقاومت افراد را در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی بیشتر می‌کند.