دکتر مریم فرضی

کارشناس/مهمان: دکتر مریم فرضی مشاور خانواده روان شناس و استاد دانشگاه

شاید شما هم افرادی را در میان بستگان خود داشته باشید که همه اعضای فامیل دوست دارند با وی مشورت کنند و برای حل مشکلات خود از ایشان کمک بگیرند. این افراد قادرند به خوبی دیگران را راهنمایی می کنند و بهترین تصمیم ممکن را در مقابلشان قرار بدهند. آنها از مهارت تصمیم گیری برخوردارند و توانسته اند این مهارت را کسب کنند و شاید هم خود شما یکی از این افراد باشید که همیشه بهترین تصمیم را در موقعیت های مختلف اتخاذ می کنید و دارای این مهارت هستید . مهارت تصمیم گیری یکی از مهمترین مباحث در مهارت زندگی است چرا که اگر شما این مهارت را بطور کافی و لازم نداشته باشید در بسیاری از مواقع زندگی خود بخصوص در زمان ازدواج و یا زمان کنکور و یا موقعیتهای دیگر زندگی با مشکل مواجه می شوید . در این برنامه می توانید راه های کسب مهارت تصمیم گیری را بشنوید. دکتر فرضی راه های مختلف کسب این مهارت را آموزش می دهد.