دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور عالی روانشناسی و مدرس دانشگاه

روانشناس به نکات و موارد ارزنده‌ای اشاره کرده‌اند که شنیدنش خالی از لطف نیست...
به هر دین و آیینی که باشی، فرقی نمی‌کند، همین که دعا جاری شد از میان دلت راهی باز می‌شود به سوی آسمان و بدون این‌که به انتظار استجابتش بنشینی، دعا را استجابت شده می‌‌یابی. در عصری که مجازها دست بر واقعیت‌ها انداخته‌‌اند، واقعیت‌‌ها تنها در 24 ساعت روز خلاصه می‌شوند و راه به حقیقت نمی‌‌برند. دانشمندان بسیاری در سراسر دنیا دست به تحقیقاتی درباره "دعا" زده‌اند و حاصل، نتایجی باورنکردنی است.راز و نیاز با خداوند به انسان امید و توان می دهد! فرد احساس می کند که به پناهگاه مطمئن متّکی است و بدین سان احساس نشاط و توانمندی می کند و اگر این ارتباط با آن منبع عظمت و رحمت قطع باشد، احساس دلتنگی و نگرانی در او ایجاد می شود و به بیماری های روانی گرفتار می شود.به این حقیقت بسیاری از روان شناسان و روان کاوان اشاره کرده اند و ایمان به خدا را اساس و پایه پیش گیری و معالجه بیماری های روانی می دانند.