دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور عالی و مدرس دانشگاه

ارتباط مؤثر رابطه ای است کلامی و غیرکلامی بین دو یا چندنفر که در طی آن، افراد می توانند عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجانات خود را بیان کرده و به نوعی احساس رضایت دست یابند و در غیر اینصورت به روان آسیب می رساند.و در دنیای امروز ما نیازمند این ارتباط البته بصورت کاملا منطقی و موثر آن هستیم، چرا که دنیا دنیای ارتباطات است و بدون برقراری یک ارتباط موثر نمی توان به کارها رسیدگی کرد و در این دنیای پرهیاهو زندگی کرد پس برای هر فردی لازم است تا روشها و راه های برقراری یک ارتباط موثر را بیاموزد و با آن آشنا شود.اما چگونه می توانیم به یک ارتباط درست و اصولی با اطرافیان خود دست پیدا کنیم چرا که روحیه افراد با هم مختلف است و با همه افراد جامعه و پیرامون خود نمی توانیم به یک روش ارتباط برقرار کنیم پس باید با راه ها و روشهای برقراری ارتباط موثر آشنا باشیم و بدانیم رمز موفقیت در این راه چیست؟