زمانی اتفاق می افتد که شما فایل صوتی (مصاحبه) را نیمه تمام گذاشته باشید و فایل صوتی دیگری را از صفحه که مشاهده میکنید برای شنیدن اجرا کردید. بدلیل اینکه فایل های صوتی بعد از کلیک بر روی توقف بصورت خودکار برای اجرا بهتر ، دقایق بعد مصاحبه را بارگذاری (لود)میکند و سرعت شما برای پخش فایل های صوتی کم میشود و بدین صورت فایل صوتی قطع و وصل میشود یا اینکه فایل صوتی قبلی را که نیمه کاره رها کردید تا اتمام گوش کنید یا صفحه را دوباره بارگذاری (رفرش) کنید یا برای راه سریع تر از دکمه F5 استفاده کنید. ما بصورت پیش فرض 3 مصاحبه در هر صفحه قرار دادیم تا کمی از مشکل جلوگیری شود، این مشکل برای اینترنت های سرعت 256 و کمتر از آن اتفاق می افتد .

Maryam Farzi