دکتر مریم فرضی

یک فنجان آرامش برنامه ای از شبکه تلویزیونی تهران

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مدرس دانشگاه

در آینده تنها فایل صوتی برنامه در وب سایت قرار داده خواهد شد

به دلیل مشکل فایل صوتی این برنامه هم اکنون پخش نمیشود

برنامه یک فنجان آرامش به پیشگیری مشکلات سلامت روح و روان می پردازد و محور اصلی این برنامه تقویت مهارت‌های روان‌شناختی و رفتار درمانی است . بدن وسیله زندگی است نه جوهر.آن قدرکه ما انسانها با ظاهر جسمی خود مشخص می شویم یک درخت با تنه اش مشخص نمی شود.تجربیات ما باید مثل درخت به ما شکل بدهد ولی این کار را نمی کند.فقط جوهره وجودمان است که با شرایط محیط از بین نمی رود، شکسته نمی شود ویا درمعرض دید وبررسی دیگران قرار نمی گیرد. یکى از عوامل تزلزل خانواده ها، عدم آشنایى زن و شوهر به حقوق همدیگر و یا نادیده گرفتن حقوق یکدیگر است که در اثر عدم آشنایى و یا رعایت نکردن حقوق همدیگر، نظام خانواده دچار بحران و تزلزل مى شود. در آیه 228 سوره بقره درمورد حقوق همسران آمده است: « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکُیمٌ ؛ ومانند همان [وظایفى] که بر عهده زنان است به طور شایسته به نفع آنان [بر عهده مردان] است و مردان بر آنان درجه برترى دارند و خداوند توانا و حکیم است»، این آیه شریفه نشانگر حقوق متقابل همسران نسبت به یکدیگر است . در این برنامه کارشناس هایی به نام دکتر اعظم موحدی روانشناس ، دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی ، دکتر قرایی مقدم جامعه شناس ، دکتر سید علی آذین متخصص پزشکی اجتماعی ، در باب موضوع پیش به سوی خانواده آرام تر و خوشبخت نظرات کارشناسی خود را بیان مینمایند