جشن عید فطر در پارک نوروز (92.5.18)

صحبت های خانم فرضی در این مراسم

دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده و روانشناس بالینی

در این مراسم درباره استراحت و خستگی مفرط دیدگاه های خود را ارائه مینماید

تصاویری از جشن عید فطر در پارک نوروز

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

غرب بزرگراه شهیدمدرس و جنوب پارک آب و آتش

با عبور از مجموعه آب و آتش و ادامه مسیر به سمت جنوب بعد از اتوبان شهید همت

با استفاده از یک پل ارتباطی وارد بوستان نوروز و مجموعه پلانتاریومش می شوید