استاد فرضی روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

دکتر مریم فرضی

اگر در زندگی در یک ترافیک سنگین گیر کردی ، ناامید نشو. توی دنیا مردمی هستند که رانندگی برای انها یک امتیاز بزرگ است.اگر یک روز بد در محل کارت داشته باشی به مردی فکر کن که سالها بیکار است و شغلی ندارد . وقتی که روابط تو رو به تیرگی و بدی می گذارد و دچار یاس می شوی،به انسانی فکر کن که هرگز طعم دوست داشتن و مورد محبت واقع شدن رو نچشیده.ممکن است که احساس بیهودگی کنی و فکر کنی که اصلا برای چی زندگی میکنی و بپرسی هدف من چیست؟شکرگزار باش در اینجا کسانی هستند که عمرشان انقدر کوتاه بوده که فرصتی برای زندگی کردن نداشتند.وقتی متوجه موهایت که تازه خاکستری شده در اینه میشوی به یک بیمار سرطانی فکر کن که ارزو دارد کاش مویی داشت تا به آن رسیدگی کند