دکتر مریم فرضی

سه نسل برنامه ای از شبکه تلویزیونی سلامت (92.10.28)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس

::. فایل تصویری برنامه در سرور وب سایت موجود است

 تنها فایل صوتی برنامه سه نسل را برای شنیدن در سایت قرار داده شده است .::

دوران کودکی از نظر دندانپزشکان اهمیت بسیار دارد. اهمیت این دوره بدلیل رویش دندانهای شیری است. معمولا هنگامیکه کودک شش ماهه است اولین دندان‌های شیری در دهان او ظاهر می‌شود. رویش بقیه این دندان‌ها تا پایان دو یا سه سالگی طول می‌کشد. تعداد دندان‌های شیری در هر فک 10 عدد و در تمامی دهان 20 عدد است. جویدن مواد غذایی تا سن شش سالگی بر عهده دندان‌های شیری است. در این سن دندان‌های دائمی شروع به روئیدن نموده، بتدریج جانشین آنها می‌گردند. بگونه‌ای که در سنین 12 تا 13 سالگی دیگر اثری از دندان‌های شیری نمی‌ماند و تمامی دندانها دائمی است.حفظ فضای لازم برای رویش دندانهای دائمی ، وظیفه مهم دندان‌های شیری است. هرگاه دندان‌های شیری نتوانند این وظیفه را بخوبی انجام دهند، رویش دندان‌های دائمی زیرین دچار اشکال می‌شود. بعبارت دیگر رویش صحیح دندانهای دائمی ارتباطی نزدیک به وجود دندانهای شیری تا سنی خاص دارد بگونه‌ای که هرگاه دندان‌های شیری زودتر از زمان طبیعی کشیده شوند، یا آنکه بیشتر از مدت لازم در دهان باقی بمانند، ممکن است رویش دندان‌های دائمی زیرین دچار اشکال شود. این مطلب را می‌توان اینگونه تشریح کرد که کودک هنگام تولد معمولا دندانی ندارد اما اینکه پس از مدتی دندان‌هایی در دهان وی پیدا می‌شود به این دلیل است که جوانه‌های سازنده دندان قبل از تولد در داخل استخوان فک شروع به تشکیل‌شدن می‌نمایند. پس از تولد کودک و با گذشت زمان این جوانه‌ها کاملتر شده، دندان‌های را بوجود می‌آورند که به آنها دندان‌های شیری می‌گویند.