دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

راهنمای جامع روانشناسی عمومی ویژه دانشپذیران و دانشجویان ورودی‌های کنکور سراسری و کنکور فراگیر دانشگاه پیام نور ، روانشناسی - آموزش برنامه‌ای، روانشناسی - آزمونها و تمرینها