دکتر مریم فرضی

فایل صوتی آرامش در باران تقدیم به کاربران وب سایت

نخست آهنگ آرامش در باران را اجرا نمایید و شروع به خواندن متن نمایید

آرامش یعنی آسودگی روح و روان یعنی هماهنگی و یکنواخت شدن با طپش قلب طبیعت.آرامش یعنی آرم گرفتن راضی شدن و در آغوش جهان زندگی کردن و روزی نیست که بدون تفکر به خداوند آن را سپری کنید و آن روز آرام نباشید از اندیشه درباره خدا فراتر روید و حضورش را در دل و جان خود حس کنید. اگر آرامش معنوی را بشناسید هیچ یک از نگرانی ها تنش ها مشکل ها و حتی موفقیت ها نیز آن چنان اهمیتی نخواهد داشت که در جهت آن ها آسودگی خود را از دست بدهید.آرامش خداوندی در بردارنده معنای راستین موفقیت است ندای درونی تان را بشنوید و آن چه را که تا کنون تصور می کردید درست است رها کنید. زندگی در مال اندوزی پس انداز و شانس خلاصه نمی شود. چشمانتان را ببندید و تصور کنید که آرامش جهانی در انتظار شماست هنگامی که توانستید آرامش واقعی را حس کنید باید آن را گسترش داده و به انسان های دیگر نیز هدیه دهید اما وجود تنفر کینه خشونت و قضاوت نادرست در دنیای امروز نشان می دهد که برای رسیدن به دنیایی سرشار از آرامش واقعی راهی بسیار طولانی پیش رو داریم.زندگی پر از تلاطم و فشار است حتی لحظه تولد نیز سرشار از درد و رنج است و مکانیسم خلقت ما به گونه ای است که اتفاق های خوشایند و شادی بخش نیز آرامش را از ما می گیرد و هیچان ناشی از شادمانی هم می تواند باعث سکته و یا مرگ شود.پس آرامش به معنای همیشه شاد بودن نیست . آرامش عنی هماهنگ بودن با آنچه که پیش می آید. شما می توانید هدف دار و با برنامه ریزی زندگی کنید و در راستای رسیدن به خواسته های خود تلاش کنید اما بروز وقایع ورویدادهایی که خارج از کنترل شما هستند نباید تاثیری بر روی کارایی و هدف شما بگذارند.